Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r. Nr 119, str 1 oraz Dz.Urz. UE L z 23.05.2018 r. Nr 127, str 2) zwanego dalej w skrócie „RODO” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka SILPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolnej 16, 62-070 w Dąbrowie (tel.: +48 61 8148980, e-mail: silpol@silpol.pl). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na wysłane zgłoszenie (zapytanie) dokonane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego albo jej wysyłkę na wskazany na stronie adres mailowy lub w celu realizacji zainicjowanej przez Panią/Pana pomocy zdalnej lub w celu przekazania Państwu informacji drogą mailową, telefoniczną, bezpośrednią, których Państwo oczekujecie ,bo wyrazili Państwo na to zgodę lub Administrator Danych Osobowych posiada uzasadniony interes aby takie informację Państwu przekazać.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w/w celach jest:

1) Art. 6 ust.1 lit a) RODO tj.: wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

2) Art.. 6 ust. 1 lit b) RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

3) Art. 6 ust.1 lit f) RODO tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu działań związanych z realizacją zainicjowanej pomocy zdalnej lub polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą lub przekazania informacji wynikających ze statutu prowadzonej działalności.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zgłoszenie (zapytanie) lub zrealizowanie zainicjowanej przez Państwa pomocy zdalnej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Państwa dane mogą zostać przekazane odbiorcom danych – firmą współpracującym z SILPOL Sp. z o.o. oraz producentom produktów i usług IT – w celu dokonania czynności niezbędnych do skutecznej realizacji w/w celów

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1. Do czasu odwołania przez Państwa swojej zgody.

2. Jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo żądać od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz mogą Państwo skorzystania z prawa do przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Posiadają Państwo, również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast w przypadku udzielenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki Cookies

Informujemy Cię również o tym, że na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu www.silpol.pl bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Na stronie www.Silpol.pl stosowane są pliki „cookies”. Można określić warunki przechowywania lub dostępu do Swoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronie internetowej www.silpol.pl, używane są pliki „cookies” oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików „cookies”.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosuje się pliki „cookies”?

Pliki „cookies” na stronach internetowych można stosować w następujących celach:
1.Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
2.Uwierzytelniania -umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
3.Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
4.Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych tych podmiotów:
Google:https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookie” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookie” dla poszczególnych przeglądarek:

• Google Chrome
  W Ustawieniach Google Chrome wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić ustawienia plików cookie.

• Internet Explorer
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia> Opcje Internetowe > Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom ochrony przed cookies, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

• Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

• Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

• Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych mogą funkcjonować wówczas nie poprawnie.

• Urządzenia z Androidem
  Jeśli synchronizujesz dane jakiegoś typu, usunięcie ich na urządzeniu z Androidem spowoduje, że znikną one ze wszystkich miejsc, w których są synchronizowane. Dane tego typu zostaną usunięte z innych urządzeń i Twojego konta Google.
1. Otwórz aplikację Chrome na telefonie lub tablecie z Androidem.
2. Kliknij Więcej Ustawienia.
3. W sekcji „Zaawansowane” kliknij Prywatność Wyczyść dane przeglądania.
4. Wybierz przedział czasu, np. Ostatnia godzina lub Od początku.
5. Wybierz typy danych, które chcesz usunąć.
6. Kliknij Wyczyść dane.

Wykorzystywanie danych

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

Przewiń do góry