Bezpieczeństwo IT

Platforma IBM Power

Rozwiązania IBM Power Systems zostały stworzone w oparciu o technologie otwarte i przeznaczone do zastosowań o newralgicznym znaczeniu, obejmują serwery zaprojektowane do pracy z wielkimi zbiorami danych, które są zoptymalizowane, bezpieczne i zdolne adaptować się do nowych wymagań biznesowych.

Umożliwiają wyjątkowo ekonomiczne przetwarzanie w chmurze, są bezpieczne, otwarte i wykorzystują innowacje powstające w coraz bogatszym ekosystemie, który zapewnia szeroki wybór aplikacji i sprzyja optymalizacji.

 

Jako niewielu z kraju mamy od ponad dwudziestu lat autoryzację w zakresie systemów Power IBM. Realizujemy dostawę rozwiązań, migrację systemów oraz wsparcie merytoryczne w zakresie platformy systemowej IBMi.

Dodatkowo proponujemy rozwiazania Disaster Recovery oraz możliwość wypożyczenia maszyn w przypadku awarii lub do testów.

 

W ofercie posiadamy oprogramowanie polecane na platformę Power do których zaliczyć należy:

 

QUICK-EDD/HA jest oprogramowaniem umożliwiającym zapewnienie wysokiej dostępności systemom IBM i5/iSeries. Produkt ten pozwoli na prostą i bezpieczną replikację zdarzeń z systemu głównego na system zapasowy.

                        
Najważniejsze atuty oprogramowania Quick-EDD/HA:

  • bieżące replikowanie zmian (transakcji) z serwera głównego na serwer zapasowy;
  • automatyczne przełączanie systemu po awarii z serwera głównego na serwer zapasowy;
  • mechanizm replikacji bez uruchamiania dodatkowej kroniki (tzw. journal’a) na serwerze zapasowym;
  • replikowanie tylko określonych wpisów/zmian z kroniki (tzw. journal’a) z systemu głównego do systemu zapasowego;
  • automatyczna (bez ingerencji administratora) synchronizacja systemów (głównego oraz zapasowego) przeprowadzana w czasie rzeczywistym;
  • możliwość odczytania w czasie rzeczywistym statusów uruchomionych zadań po awarii systemu;
  • wsparcie replikacji dla wszystkich obiektów iSeries/i5 (DB2, Spool files, IFS, PGM, Security, Config );
  • krótki czas wdrażania rozwiązania(maksymalnie 3 dni) bez konieczności wyłączania systemu produkcyjnego;
  • jedyny europejski produkt (szybki czas reakcji w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych bezpośrednio od producenta).
  •  

 

Oprogramowanie PowerLock - który jest specjalistycznym pakietem programów narzędziowych służących do zabezpieczenia systemu IBMi przed kradzieżą, uszkodzeniem i utratą informatycznych zasobów biznesowych.


Składa się z następujących komponentów:

PowerLock NetworkSecurity 

służy do kontrolowania dostępu do danych biznesowych i serwisów przez osoby uprawnione (pracowników, dystrybutorów, klientów, dostawców itp.) lub nieuprawnione przez punkty dostępowe (tzw. exit-points - Telent, FTP, SQL, DDM, ODBC itp.).

Dodatkowo program umożliwia informowanie w czasie rzeczywistym o próbach nieautoryzowanego dostępu oraz daje możliwość raportowania w zakresie dostępu w przekrojach odnoszących się m.in. do:
• lokalizacji
• realizowanych funkcji
• obiektów itp.
• użytkownika…

           

 

PowerLock AuthorityBroker

kontroluje w czasie rzeczywistym wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników z wyższymi uprawnieniami. Wszyscy oni są pod szczególnym nadzorem, dzięki czemu mamy pełną informację o tym kto, kiedy, dlaczego i co robił podczas korzystania ze swoich uprawnień w ramach pracy z systemem Power.  

                     

 

PowerLock SecurityAudit/Compliance Monitor

stworzony został do generowania w różnych przekrojach specjalistycznych raportów dotyczących bezpieczeństwa systemu IBMi, do ich przeglądania oraz drukowania.

 

 


 

Program Spool++ jest zintegrowanym produktem, który rozwiązuje większość problemów z wydrukami z systemu Power IBM w środowisku Windows. Umożliwia nie tylko drukowanie poddanych obróbce surowych wydruków, ale take ich eksport do najpopularniejszych formatów używanych w systemie Windows, archiwizacji, segmentacji oraz wysyłanie ich
pocztą elektroniczną. Niebywałą zaletą jest również to, że jest bardzo prosty w obsłudze, niezwykle wydajny oraz konkurencyjny cenowo w stosunku do innych tego typu produktów na rynku.

 

W sprawie pytań proszę o kontakt z Działem Handlowym

 

tel. 61/8942981

e-mail dh@silpol.pl