Bezpieczeństwo IT

Zapytanie ofertowe dotyczące oznakowania

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Stworzenie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie SILPOL sp. z o.o. w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami” w dniu 12.09.2012 zamieściliśmy na naszej stronie zapytanie ofertowe na zakup oznakowań. Zamówienie obejmuje:

- komplet trwałych oznaczeń na zakupione w ramach projektu środki trwałe
- zamieszczenie informacji o udziale finansowym Unii Europejskiej w projekcie na stronie internetowej firmy SILPOL

- zamieszczenie informacji o udziale finansowym Unii Europejskiej w projekcie w siedzibie firmy SILPOL format A3+

- papier firmowy firmy SILPOL z informacją o udziale finansowym Unii Europejskiej w projekcie

 

Termin składania ofert upłaywa 16.09.2012 r. Kryterium wyboru oferty stanowi cena w 100%. Szczegółowe informacje w zakładce "O Firmie".

dodano: 12.09.2012

 

więcej aktualności